Svadobný scenár

Svadobná zábava má svoje zvyklosti rozdielne pre každý kraj.

Väčšina svadobných hostí očakáva tieto tradície. Ak sú správne načasované spestria svadobný program a zanechajú na tvárach Vašich hostí úsmev. S potešením Vám pomôžeme pri plánovaní a následne aj prevedení svadobného scenára, ktorého súčasťou sú svadobné tradície, hry, súťaže alebo iné zábavné animácie.
Pokiaľ nemáte istotu, či ten alebo onen svadobný zvyk je pre Vašich hostí vhodný, radi vysvetlíme čo daný zvyk predstavuje. Prípadne do svadobného programu zaradíme podobu, ktorá bude pre svadobných hostí prijateľná a zábavná. Svadobný scenár prispôsobíme k predstavám mladomanželov tak, aby sa svadba stala jednou z najkrajších spomienok v ich živote.

Úspech svadby je založený hlavne na spolupráci medzi koordinátorkou, starejším, DJ, hudobníkmi a snúbencami. Vzorom pre hostí sú mladomanželia a spravia iba to, čo aj mladomanželia. Mladomanželia sa musia aktívne zúčastniť na programe, inak je 12-14 hodinová svadba veľmi nudná. Je to znak toho, že mladomanželom na hosťoch záleží.

svadobná výzdoba stolovanie

Priebeh svadby

 • Príhovor rodičom mladého zaťa.
 • Príhovor mladému zaťovi.
 • Odprevadenie ženícha a svadobnej spoločnosti k neveste.
 • Odpýtanie nevesty pre ženícha
 • Odovzdanie kytice neveste a pripnutie pierka ženíchovi
 • Príhovor rodičom nevesty. 
 • Príhovor neveste.
 • Príhovor snúbencom.
 • Odobierka — snúbenci opakujú po starejšom odobierku od rodičov.
 • Požehnanie snúbencov od rodičov.
 • Odprevadenie snúbencov a svadobnej spoločnosti k sobášnemu obradu
 • Organizovanie vstupu a východu z kostola či obradnej miestnosti.
 • Gratulácie novomanželom
 • Odprevadenie svadobčanov ku svadobnému stolu.
 • Uvítanie
 • Rozbitie taniera a jeho následné pozametanie črepov novomanželmi
 • Ženích zoberie nevestu do náručia a prenesie ju ku svadobnému stolu
 • Prípitok – príhovor k mladomanželom
 • Mladomanželia jedia polievku z jedného taniera a jednou lyžicou.
  (zábavná scénka + podbradníčky)
 • Štýl zábavy a humoru sa prispôsobuje danej spoločnosti a ich požiadavkám.

 • Za asistencie družičiek je nevesta začepčená. (slovenská tradícia)
 • Vienkový a ručníčkový tanec. Vyberanie do vienka.
 • Rozlúčka s novomanželmi (nevesta sa odchádza prezliecť)

POSTAVENÉ 1787

výnimočná skúsenosť

ZREKONŠTRUOVANÉ 2019

luxus a štandard 21. storočia

POSTAVENÉ 1787

výnimočná skúsenosť

ZREKONŠTRUOVANÉ 2019

luxus a štandard 21. storočia